PSYKOLOG HANNE GROTH En virkelig videnskab om mennesket kan kun bestå hvis den indbefatter mennesket i sin totalitet som krop, sjæl og ånd. - Rudolf Steiner PSYKOLOG HANNE GROTH Den, der ikke nærer for store tanker om sig selv, er langt mere end han tror. - Goethe Livet er ikke et problem der skal løses, men en realitet, der skal erfares - Søren Kirkegaard Vil du lære dig selv at kende, se dig omkring i verden til alle sider. Vil du lære verden at kende, se ind i din egen sjæls dybder. - Rudolf Steiner

Jeg tilbyder

Samtaleterapi

I mine samtaler anvender jeg klientcentreret terapi. Jeg arbejder ud fra dine aktuelle problemstillinger og søger forløsning af disse ved at arbejde med din biografi. Til dette anvendes kognitiv metode. Jeg arbejder holistisk og med hele mennesket.

butterfly

Behandling af stress og depression

Gennem samtalen vil jeg hjælpe dig med en større bevidstgørelse af årsagen til dine problemer. Behandling af angst, stress og depression vil typisk bestå af en kombination af samtale og antroposofisk homøopatisk medicin.

Behandling af stress og depression